آلانق با کمک شما روستایمان را بهتر و بیشتر شناسانده و مشکلات آن را حل کنیم tag:http://alanaq.mihanblog.com 2018-10-20T20:28:01+01:00 mihanblog.com آنالار گونی (روز زن) 2018-03-09T07:47:45+01:00 2018-03-09T07:47:45+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/106 ابوالفضل فضلی


]]>
شعر بلکه گویدن یاغیش یاغا (محمد فضلی) 2018-01-12T04:32:45+01:00 2018-01-12T04:32:45+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/104 ابوالفضل فضلی شعری زیبا و طنز از شاعر جدید روستامون محمد فضلی (فرزند شاعر بزرگ مرحوم عباسعلی فضلی) که هیچ سواد خواندن و نوشتن ندارد ولی اشعارش بسیار زیبا و روان است، حتما ببینید. تاریخ ضبط 20 دی 1396 شعری زیبا و طنز از شاعر جدید روستامون محمد فضلی (فرزند شاعر بزرگ مرحوم عباسعلی فضلی) که هیچ سواد خواندن و نوشتن ندارد ولی اشعارش بسیار زیبا و روان است، حتما ببینید. تاریخ ضبط 20 دی 1396


]]>
داستانهایی از گذشته 2018-01-03T13:33:17+01:00 2018-01-03T13:33:17+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/103 ابوالفضل فضلی
]]>
چیلله گئجه سی (شب چله) 2017-12-21T21:10:40+01:00 2017-12-21T21:10:40+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/98 ابوالفضل فضلی چیلله گئجه نیز مبارک اولسون.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} چیلله گئجه سی (شب چله)

چیلله گئجه نیز مبارک اولسون

]]>
مسجد قدیمی آلانق (متعلق به دوره ی قاجاریه) 2017-11-15T05:12:00+01:00 2017-11-15T05:12:00+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/2 ابوالفضل فضلی مسجد روستای آلانق متعلق به دوره ی قاجاریه که به شماره ی 17501 درسال 1385 در آثار ملی ثبت شده بود، اكنون پس از گذشت چندین سال که به ویرانه ای تبدیل شده بود در حال بازسازی می باشد، اما چه میشد با وجود این همه مسجد و حسینیه در روستا، این بنای تاریخی به همان سبک قدیمی می ماند و حداقل یک اثر تاریخی توی روستامون داشتیم که بحش افتخار کنیم.و سوال مهم اینکه چه بر سر سنگ نوشته های آن آمده است؟فایل زیر اطلاعات ثبتی این اثر می باشد مسجد روستای آلانق متعلق به دوره ی قاجاریه که به شماره ی 17501 درسال 1385 در آثار ملی ثبت شده بود، اكنون پس از گذشت چندین سال که به ویرانه ای تبدیل شده بود در حال بازسازی می باشد، اما چه میشد با وجود این همه مسجد و حسینیه در روستا، این بنای تاریخی به همان سبک قدیمی می ماند و حداقل یک اثر تاریخی توی روستامون داشتیم که بحش افتخار کنیم.

و سوال مهم اینکه چه بر سر سنگ نوشته های آن آمده است؟

مسجد آلانق


مسجد آلانق


فایل زیر اطلاعات ثبتی این اثر می باشد

دانلود
]]>
به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) 2017-09-25T14:53:43+01:00 2017-09-25T14:53:43+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/97 ابوالفضل فضلی [http://www.aparat.com/v/VaJ49][http://www.aparat.com/v/bPzYl][http://www.aparat.com/v/ixcl4][http://www.aparat.com/v/S0VhI][http://www.aparat.com/v/Mbld9] [http://www.aparat.com/v/VaJ49]

[http://www.aparat.com/v/bPzYl]

[http://www.aparat.com/v/ixcl4]

[http://www.aparat.com/v/S0VhI]

[http://www.aparat.com/v/Mbld9]
]]>
شهریار آلانق 2017-09-20T08:18:00+01:00 2017-09-20T08:18:00+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/94 ابوالفضل فضلی [http://www.aparat.com/v/FyqkE] [http://www.aparat.com/v/LOD16][http://www.aparat.com/v/1xKVp][http://www.aparat.com/v/5jnob] [http://www.aparat.com/v/FyqkE]

[http://www.aparat.com/v/LOD16]

[http://www.aparat.com/v/1xKVp]

[http://www.aparat.com/v/5jnob]

]]>
عکس های نوروز (بایرامنیخ) 96 2017-03-24T10:52:04+01:00 2017-03-24T10:52:04+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/92 ابوالفضل فضلی ارسال کننده: مهدی فضلی بایرامنیخ
ارسال کننده: مهدی فضلی

بایرامنیخ


بایرامنیخ


برف بهاری


برف بهاری


]]>
عید نوروز 2017-03-22T06:29:41+01:00 2017-03-22T06:29:41+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/91 ابوالفضل فضلی [http://www.aparat.com/v/3oUpr][http://www.aparat.com/v/w4udP]ارسال کننده: مهدی فضلی سال خروس


[http://www.aparat.com/v/3oUpr]

[http://www.aparat.com/v/w4udP]

ارسال کننده: مهدی فضلی
]]>
منظره ای از آلانق در 15 خرداد 95 2016-06-05T04:04:20+01:00 2016-06-05T04:04:20+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/89 ابوالفضل فضلی ارسال کننده: صمد فضلی طبیعت آلانق

ارسال کننده: صمد فضلی

]]>
نشریه زعفران 2016-05-02T06:09:24+01:00 2016-05-02T06:09:24+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/88 ابوالفضل فضلی کتاب آموزش کاشت، داشت و برداشت زعفران آموزش کشت زعفران

کتاب آموزش کاشت، داشت و برداشت زعفران

لینک دانلود
]]>
سیزده بدر 2016-03-30T06:04:45+01:00 2016-03-30T06:04:45+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/87 ابوالفضل فضلی روزی سلیمان انگشتری خود را به کنیزکی سپرد و به گرمابه رفت؛ دیوی از این واقعه باخبر شد، درحال خود را به صورت سلیمان درآورد و انگشتری را از کنیزک طلب کرد، کنیز انگشتری به وی داد و او خود را به تخت سلیمان رساند و بر جای او نشست و دعوی سلیمانی کرد و خلق از او پذیرفتند (از آنکه از سلیمانی جز صورتی و خاتمی نمی دیدند) و چون سلیمان از گرمابه بیرون آمد و از ماجرا خبر یافت گفت سلیمان حقیقی منم و آنکه برجای من نشسته دیوی بیش نیست امّا خلق او را انکار کردند و سلیمان که به ملک اعتنایی نداشت و در عین سلطن
13 بدر

روزی سلیمان انگشتری خود را به کنیزکی سپرد و به گرمابه رفت؛ دیوی از این واقعه باخبر شد، درحال خود را به صورت سلیمان درآورد و انگشتری را از کنیزک طلب کرد، کنیز انگشتری به وی داد و او خود را به تخت سلیمان رساند و بر جای او نشست و دعوی سلیمانی کرد و خلق از او پذیرفتند (از آنکه از سلیمانی جز صورتی و خاتمی نمی دیدند) و چون سلیمان از گرمابه بیرون آمد و از ماجرا خبر یافت گفت سلیمان حقیقی منم و آنکه برجای من نشسته دیوی بیش نیست امّا خلق او را انکار کردند و سلیمان که به ملک اعتنایی نداشت و در عین سلطنت خود را «مسکین و فقیر» می دانست، به صحرا و کنار دریا رفت و ماهیگیری پیشه کرد ...
امّا دیو چون به تلبیس و حیل بر تخت نشست و مردم انگشتری با وی دیدند و ملک بر او مقرر شد، روزی از بیم آنکه مبادا انگشتری بار دیگر به دست سلیمان افتد آن را در دریا افکند تا بکلّی از میان برود و خود به اعتبار پیشین بر مردم حکومت کند ...
... بتدریج ماهیّت ظلمانی دیو برخلق آشکار شد و جمله دل از او بگردانیدند و در کمین فرصت بودند تا او را از تخت به زیر آورند و سلیمان حقیقی را برجای او نشانند ...
... در این احوال سلیمان همچنان بر لب بحر ماهی می گرفت، روزی ماهیی را بشکافت و از قضا خاتم گم شده را در شکم ماهی یافت و بر دست کرد ...
... سلیمان به شهر نیامد امّا مردم از این ماجرا خبر شدند و دانستند که سلیمان حقیقی با خاتم سلیمانی بیرون شهر است؛ پس در سیزده نوروز بر دیو بشوریدند و همه از شهر بیرون آمدند تا سلیمان را به تخت بازگردانند و این روز بخلاف تصوّر عام روزی فرخنده و مبارک است و به حقیقت روز سلیمان بهار است و نحوست آن کسی راست که با دیو بسازد و در طلب سلیمان از شهر بیرون نیاید:
وقت آنست که مردم ره صحرا گیرند
خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین است
و شاید رسم خوردن ماهی در شب نوروز تجدید خاطره ای از یافتن نگین سلیمان و رمزی از تلاش انسان برای وصول به اسم اعظم عشق باشد که با نوروز و رستاخیز بهار همراه است ...

برگرفته از کتاب «مقالات»
به قلم حسین الهی قمشه ای
]]>
قرائت چهل یاسین/ آشنایی با سنت های نوروز در بستان آباد 2016-03-26T03:38:32+01:00 2016-03-26T03:38:32+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/86 ابوالفضل فضلی کانون خبرنگاران نبا: تهیه آب چهل یاسین به هنگام تحویل سال نو یکی از مراسم مذهبی است که در شهر ستان بستان آبادو روستاهای آن صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری ایکنا ، نبا ، تهیه آب چهل یاسین به هنگام تحویل سال نو یکی از مراسم مذهبی است که در شهرستان بستان آباد و روستاهای آن صورت می گیرد؛ به هنگام تحویل سال نو، اکثر مردان متدین در مساجد جمع می شوند و سال نو را با تلاوت قرآن و عبادت به درگاه خداوند متعال آغاز می کنند.این مراسم اغلب در مساجد اتفاق می افتد و روال آن به این صورت است که درون تشت تمیز ی کانون خبرنگاران نبا: تهیه آب چهل یاسین به هنگام تحویل سال نو یکی از مراسم مذهبی است که در شهر ستان بستان آبادو روستاهای آن صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایکنا ، نبا ، تهیه آب چهل یاسین به هنگام تحویل سال نو یکی از مراسم مذهبی است که در شهرستان بستان آباد و روستاهای آن صورت می گیرد؛ به هنگام تحویل سال نو، اکثر مردان متدین در مساجد جمع می شوند و سال نو را با تلاوت قرآن و عبادت به درگاه خداوند متعال آغاز می کنند.
این مراسم اغلب در مساجد اتفاق می افتد و روال آن به این صورت است که درون تشت تمیز یا ظرف بزرگی آب چشمه ریخته و همه دور آن جمع شده و هر کس یکبار( 40 نفر 40 تا) سوره یاسین بر روی سنجد و آب می خوانند و در آن سبزه و سیب و سنجد نیز می ریزند با این نیت که سال نو را با برکت شروع کنند، هر کس مقداری از آن را می خورد و یا اینکه زعفران را در آب حل کرده و سوره یاسین را با آب زعفران 40 بار در کاغذ می نویسند بعد آن را درون آب می ریزند و بعد از کسانی که در محفل هستند هر کسی مقداری از آن را برده و برای برکت به آب مورد مصرفی خود می افزاید یا به آب مصرفی حیوانات و خمیر کردن آرد می افزاید، یا اگر مریضی داشته باشند به او می دهند تا شفا یابد.

منبع: http://tnews.ir
]]>
عکس های قدیمی 2016-02-13T17:03:27+01:00 2016-02-13T17:03:27+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/83 ابوالفضل فضلی ارسال کننده: حسین دنیاییارسال کننده: رسول فضلی عکس های قدیمی
ارسال کننده: حسین دنیایی

عکس های قدیمی
ارسال کننده: رسول فضلی

]]>
شعر طنز میهمان و میزبان 2016-01-21T20:12:25+01:00 2016-01-21T20:12:25+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/79 ابوالفضل فضلی [http://www.aparat.com/v/h3v5p] [http://www.aparat.com/v/h3v5p] ]]> شب قدر ۲۱ رمضان یکشنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۷۴ 2015-04-21T14:25:00+01:00 2015-04-21T14:25:00+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/74 ابوالفضل فضلی [http://www.aparat.com/v/WDa84] [http://www.aparat.com/v/zelpi] محل مراسم: مسجد حضرت ابوالفضل [http://www.aparat.com/v/WDa84]

[http://www.aparat.com/v/zelpi]

محل مراسم: مسجد حضرت ابوالفضل

]]>
مناطق دیدنی شهرستان بستان آباد 2014-11-22T07:14:06+01:00 2014-11-22T07:14:06+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/64 ابوالفضل فضلی [http://www.aparat.com/v/iEJsA][http://www.aparat.com/v/NvWSr] [http://www.aparat.com/v/iEJsA]

[http://www.aparat.com/v/NvWSr]

]]>
داستان سربازی رفتن عمو 2014-11-20T06:16:28+01:00 2014-11-20T06:16:28+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/63 ابوالفضل فضلی قدیما نه تلوزیونی بود و نه موبایل و چیزای دیگه که مردم رو سرگرم کنه برای همین هم شبهای زمستون میرفتن دیدن همدیگه و دور هم جمع میشدن و به شعرها و داستانهایی که بزرگترها میگفتن گوش میدادن، عباسعلی فضلی که شاعرم بود داستان سربازی رفتن خودش رو به شعر تبدیل کرده بود، شبها واسه شنیدنش مردم اونو به خونه هاشون دعوت میکردن.  [http://www.aparat.com/v/D86xH][http://www.aparat.com/v/y0OD5] قدیما نه تلوزیونی بود و نه موبایل و چیزای دیگه که مردم رو سرگرم کنه برای همین هم شبهای زمستون میرفتن دیدن همدیگه و دور هم جمع میشدن و به شعرها و داستانهایی که بزرگترها میگفتن گوش میدادن، عباسعلی فضلی که شاعرم بود داستان سربازی رفتن خودش رو به شعر تبدیل کرده بود، شبها واسه شنیدنش مردم اونو به خونه هاشون دعوت میکردن. 

[http://www.aparat.com/v/D86xH]

[http://www.aparat.com/v/y0OD5]
]]>
پروژه انتقال آب از داری سو (آب لیلا) به آلانق (فیلم ها) 2014-11-15T07:36:31+01:00 2014-11-15T07:36:31+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/61 ابوالفضل فضلی [http://www.aparat.com/v/y8o7N][http://www.aparat.com/v/80pOH][http://www.aparat.com/v/jZVCK][http://www.aparat.com/v/fqEsK][http://www.aparat.com/v/chrvt] [http://www.aparat.com/v/y8o7N]

[http://www.aparat.com/v/80pOH]

[http://www.aparat.com/v/jZVCK]

[http://www.aparat.com/v/fqEsK]

[http://www.aparat.com/v/chrvt]


]]>
چند واقعیت تلخ در مورد چای 2014-11-02T08:37:11+01:00 2014-11-02T08:37:11+01:00 tag:http://alanaq.mihanblog.com/post/54 ابوالفضل فضلی 1- بوته چای جزو معدود گیاهانی است که به دلیل وجود سموم فراوان در بافت آن، در طبیعت هیچ آفت جدی به جز انسان ندارد! مزارع این گیاه نیاز به سمپاشی ندارند و هیچ چرنده، پرنده، حشره و ... به آن نزدیک نمی شود. اگر در بین علوفه چهارپایان (هر نوع که باشند) حتی کمی برگ چای باشد، حیوان به محض جویدن آنها را از دهانش بیرون می ریزد! 2- در بسیاری از مناطق کشاورزی، برای آن که احشام و سایر حیوانات به مزارع و کشتزارهای مختلف نزدیک نشده و زراعت را خراب نکنند، اطراف آنها را بوته چای می کارند. حیوانات با مشا 1- بوته چای جزو معدود گیاهانی است که به دلیل وجود سموم فراوان در بافت آن، در طبیعت هیچ آفت جدی به جز انسان ندارد! مزارع این گیاه نیاز به سمپاشی ندارند و هیچ چرنده، پرنده، حشره و ... به آن نزدیک نمی شود. اگر در بین علوفه چهارپایان (هر نوع که باشند) حتی کمی برگ چای باشد، حیوان به محض جویدن آنها را از دهانش بیرون می ریزد!

2- در بسیاری از مناطق کشاورزی، برای آن که احشام و سایر حیوانات به مزارع و کشتزارهای مختلف نزدیک نشده و زراعت را خراب نکنند، اطراف آنها را بوته چای می کارند. حیوانات با مشاهده بوته چای به مزرعه نزدیک نمی شوند!

3- اولین وارد کننده تخم این گیاه به ایران در اوایل دوره قاجار انگلیسی ها بودند که با همکاری عناصر خودفروخته ای در دربار قاجار، کشت این گیاه و نوشیدن دم کرده آن را در ایران رواج دادند. عکس العمل علماء و حکمای سلیم النفس آن دوران در برابر این حرکت پلید استعماری شدید بود. در یکی از نامه هایی که به دربار قاجار نوشته شده است آمده: «چرا می خواهید گیاهی را در ایران رواج دهید که حتی الاغ ها از نزدیک شدن به مزارع آن خودداری می کنند! چای مولد سودا در بدن و سودا مقدمه سرطان است!». واقعیت آن است که حکمای ایران زمین از چند هزار سال قبل با این گیاه آشنایی داشته و به خوبی می دانستند که این گیاه ارزش غذایی نداشته، بلکه مصرف غیر دارویی آن مضر است.

4- موادی که در اصطلاح علم شیمی ساختار مولکولی حلقوی دارند (مواد آروماتیک) سرطان زا هستند. «پلی فنول» یکی از مواد آروماتیک است که چای هم این ماده را دارد. فنول چیست؟ فنول یک ماده دارای ترکیبات حلقوی است که بر روی پوست، کبد و سیستم گوارش اثرات نامطلوبی می گذارد. جالب اینجاست که قریب به اتفاق مواد معطر شیمیایی که در کارخانجات به چای اضافه می کنند هم جزء مواد آروماتیک و سرطان زا هستند! (گل بود به سبزه هم آراسته شد!!)

5- مصرف چای (خصوصاً پس از غذا که سال هاست عادت بسیاری از ایرانیان شده است) جلوی جذب آهن معدنی موجود در غذاها توسط بدن را می گیرد که در نتیجه منجر به بروز بیماری کم خونی مزمن در مصرف کنندگان می شود. چای دارای ترکیباتی به ‌نام تانن است که مزه‌ تلخ چای را ایجاد می کند. تانن‌ها با آهن، ایجاد رسوب می‌ نمایند و این رسوب به دلیل درشتی ملکول و سنگینی، غیر قابل جذب توسط بدن است. لذا در صورتی که غذای مصرفی دارای آهن بوده و بلافاصله بعد از آن چای مصرف شود، از جذب آهن آن جلوگیری می کند. فراموش نکنید که عارضه کم خونی خود باعث ده ها بیماری دیگر در بدن می شود.

]]>