آلانق مرا گویی که رایی من چه دانم چنین مجنون چرایی من چه دانم مرا گویی بدین زاری که هستی به عشقم چون برآیی من چه دانم منم در موج دریاهای عشقت مرا گویی کجایی من چه دانم مرا گویی به قربانگاه جان‌ها نمی‌ترسی که آیی من چه دانم مرا گویی اگر کشته خدایی چه داری از خدایی من چه دانم http://alanaq.mihanblog.com 2019-10-17T05:21:18+01:00 text/html 2019-05-03T04:08:02+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت پنجم فصل اول - داستان پادشاه یمن) http://alanaq.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E5.jpg" alt="داستان پادشاه یمن"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e3tso4/a-aeagrv" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 75, 98); text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(72, 75, 98); text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">داستانی که سرنوشت عجیب و پر از درد یک پادشاه را بیان می کند.</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div id="51423083017"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="text-align: center; display: block; padding-top: 56.2%;"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/4uKAN/vt/frame" style="text-align: center;"></iframe></div></div> text/html 2019-04-24T15:06:23+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی کتاب بیشعوری نوشته دکتر خاویر کرمنت http://alanaq.mihanblog.com/post/124 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(85, 85, 85);">نام اصلی کتاب "assholism" است و شاید ترجمه این عنوان به بیشعوری به محدودیت واژگان معادل آن در زبان فارسی برمی گردد چرا که بیشعور در ادبیات ما به نادان و احمق و بی ادراک معنا می شود و ای بسا کلمه "پفیوز" به معنای&nbsp;بی صفت و بی غیرت، دلالت معنایی بیشتری برای "اسهولیزم"&nbsp;داشته باشد. در عین حال با توجه به استفاده نویسنده از کلام طنز و سخنان طعنه آمیز در کتاب به نظر می رسد ترجمه عنوان کتاب توسط مترجم، هوشیارانه صورت گرفته و هیچ واژه ای همچون "بیشعوری" در این محتوا نمی تواند مفهوم طنز را نیز بر خود حمل نماید.</span></div><div><font style="color: rgb(85, 85, 85); text-align: right;" face="Mihan-Iransans" size="2"><p align="justify" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px;"><br>تصویر روی جلد کتاب اثر معروف نقاشی "ادوارد مونک" نروژی از نقاشان سبک پست امپرسیونیسم با نام "جیغ" است. مونک یکی از منتقدان اخلاقی انسان نوین نیز به شمار می رود و موضوعات مهم آثارش عبارتند از رنج، مرگ و عشق فاسد؛ موضوعاتی که ارتباط مستقیم با "assholism" یا بیشعوری دارند. ترجمه این کتاب همراه با توضیحات مختصر مترجم در پانوشت ها بسیار روان صورت گرفته است و از اغلاط املایی آن که بگذریم ترجمه ای قابل تحسین شده است.</p></font><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br>به صورت گذرا باید عرض کنم این کتاب انواع بیشعوری را در تقسیم بندی های ذیل می بیند: بیشعورهای اجتماعی، تجاری، مدنی، مقدس مآب، عصر جدید، دیوان سالار، بیچاره و شاکی. از نظر شدت بیشعوری نیز تقسیمات ذیل قابل ذکر است: بی شعور تمام عیار، بی شعور گَه گیر و بی شعور آب زیر کاه (خوشرو و ترشرو). تقسیمات و زیر تقسیمات در این کتاب به نهایت با دقت صورت گرفته آنقدر که به راحتی می توانید تعدادی از اطرافیانتان را در یکی از گروههای بیشعور متصور شوید.</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85); text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></p><p align="justify" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(85, 85, 85);"></p><ul><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">دنیا به کام بیشعورهاست و گویی سالهاست که بیشعورهای جهان متحد شده اند.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر بی شعورها عاشق می شوند فقط به یک دلیل است: می خواهند در هیچ چیز کم نیاورند از جمله عشق.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر چند که در دانشگاه به اندازه ی کافی به ما رقابت بی رحمانه و از پشت خنجر زدن یاد داده بودند، به زودی فهمیدم که در دنیای بی رحم و خودخواه واقعی بیشتر از حدی که آموخته بودیم به آن درس ها نیاز است.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">آدم بیشعور به کارهایش به این صورت میرسد که یکی دیگر را پیدا میکند تا به کارهایش رسیدگی کند.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهترین راه برای سر و کار داشتن با بی شعورهای تمام عیار آن است که تا حد امکان با آنها سر و کار نداشت!</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" size="2">سریع ترین راه برای شکست خوردن در یک مرافعه ی قضایی این است که آدم معتقد باشد سیستم قضایی بی طرف است.</font></li><li><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2">سخت ترین مرحله در درمان و ترک بیشعوری همان مرحله ی نخست است، یعنی پذیرفتن بیشعور بودن.</font></li></ul><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">منبع:&nbsp;<a href="http://mehrema.blogsky.com/1393/11/04/post-4/" target="_blank" title="وبلاگ مهر ما">مهر ما</a></font></div><p></p></div> text/html 2019-04-24T13:46:12+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر حیدربابایه سلام اثر استاد شهریار با ترجمه فارسی (1) http://alanaq.mihanblog.com/post/121 <div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Shahriyar.jpg" alt="استاد شهریار"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">1. حیدر بابا ‌ایلدریملار شاخاندا</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سئللر سولار&nbsp; شاقیلدایوب آخاندا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">قیزلار اونا صف باغلایوب باخاندا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سلام اولسون شوکتوزه ائلوزه !</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">منیم دا بیر آدیم گلسین دیلوزه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">حیدر بابا چو ابر شخد بر آسمان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">سیلابهای تند و خروشان شود روان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">صف بسته دختران به تماشایش آن زمان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">بر شوکت و تبار تو بادا سلام من</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">گاهی رود مگر به زبان تو نام من</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">2. حیدر بابا کهلیک لرون اوچاندا</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کول دیبینن دوشان قالخیب قاچاندا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">باخچالارون چیچکلنوب آچاندا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیزدن ده بیر ممکون اولسا یاد ائله</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آچیلمیان اورکلری شاد ائله</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">حیدر بابا چو کبک تو پرد ز روی خاک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">خرگوش زیر بوته&nbsp; گریزد هراسناک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">باغت به گل نشسته و گل کرده جامه پاک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">&nbsp;ممکن اگر شود&nbsp; ز من خسته یاد کن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1">دلهای غم گرفته بدان یاد شاد کن</font></div></div><div><br></div> text/html 2019-04-20T16:23:19+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر میلاد امام زمان (عج) http://alanaq.mihanblog.com/post/120 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/bMx9c/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2019-04-20T16:18:41+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی پر آب شدن تالاب قوری گل http://alanaq.mihanblog.com/post/119 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/T0h9x/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شعر زیبای استاد شهریار در وصف تالاب قوری گل:</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">حیدربابا قوری گولون قازلاری&nbsp;</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">گدیکلرون سازاخ چالان سازلاری&nbsp;</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کت کوشنین پاییزلاری یازلاری&nbsp;</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیر سینما پردسی دیر گوزومده&nbsp;</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تک اتوروب سیر ائده رم اوزومده</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">(ترجمه: حیدربابا قوری گل و پرواز غازها</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">در سینه ات به گردنه ها سوز سازها</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">پائیز تو بهار تو در دشت نازها</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">چون پرده ای به چشم دلم نقش بسته است</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font face="Mihan-Iransans" size="1">وین شهریار تست که تنها نشسته است)</font></div></div> text/html 2019-02-25T07:47:45+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر آنالار گونی (روز زن) http://alanaq.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/MotherDay.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div id="15205817193124670"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Gbafr/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-02-19T17:06:58+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی رادیو آلانق (قسمت چهارم فصل اول - داستان شاه و مجسمه ساز) http://alanaq.mihanblog.com/post/118 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Podcast/S1/E4.jpg" alt="رادیو آلانق (قسمت چهارم - داستان شاه و مجسمه ساز)"></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><iframe src="https://anchor.fm/alanaq/embed/episodes/--e394ck/a-aaohtt" height="102px" width="400px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(41, 47, 54); text-align: start; background-color: rgb(248, 248, 248);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">داستانی زیبا و آموزنده درباره فریب و نیرنگ که هر کس چنین کند، به سزای عملش خواهد رسید.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(41, 47, 54); text-align: start; background-color: rgb(248, 248, 248);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div> <div id="15505096909072238"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe width="100%" height="100%" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/rzOmL/vt/frame"></iframe></div></div> text/html 2019-02-14T18:11:27+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی شعر فکر تو (تکالتی) http://alanaq.mihanblog.com/post/117 <div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بیدار می شوم از خواب و فکر تو</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آغاز روز، بدون تو محنت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا چشم باز میکنم و باز چشم من</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در جستجوی دیدن خورشید رویت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هجران تو آخر، چه زمانی به سر شود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر روز بدون تو، برایم مصیبت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">در خاطرم تویی و فقط خنده های تو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یک لحظه روی تو دیدن غنیمت است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شاعر: تکالتی</font></div> text/html 2019-02-11T09:16:33+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی کتابهایی که خوانده ام (سری اول) http://alanaq.mihanblog.com/post/116 <div style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="text-align: start;">1.&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">انسان کامل - </span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری -</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> صدرا - 7</span></div><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;">2.&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">حماسه ی حسینی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری - صدرا - 8</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;">3.&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">دالان بهشت - نازی صفوی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> ققنوس - 8</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">4. صد سال تنهایی -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> گابریل گارسیا مارکز -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> کیومرث پارسای -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> آریابان - 7</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: start;"><font color="#202124"><span style="font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">5. </span></font></span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">شازده کوچولو - </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">آنتوان دوسنت اگزوپری -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> احمد شاملو -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> نگاه - 9</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">6. </span><span style="text-align: start;"><font color="#202124"><span style="font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; white-space: pre-wrap;">آس و پاس های پاریس و لندن - </span></font></span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">جورج اورول -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> زهره روشنفکر -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> مجید - 6</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">7. </span><a href="http://alanaq.ir/post/124" target="_blank" title="کتاب بیشعوری نوشته دکتر خاویر کرمنت"><b><font color="#6600cc">بیشعوری</font></b></a><span style="text-align: start;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">دکتر خاویر کرمنت -</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">&nbsp;ابراهیم علیزاده -</span><span style="color: rgb(36, 24, 1); text-align: right;">&nbsp;قاصدک صبا - 9</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">8. </span>انسان و سرنوشت -&nbsp;<span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">استاد مرتضی مطهری -</span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;"> صدرا - 7</span></div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">9. </span>دختری که رهایش کردی - جوجو مویز - کتایون اسماعیلی - نشر میلکان - 8</div></font></span><span style="text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">10. </span><span style="color: rgb(32, 33, 36); font-variant-ligatures: none; letter-spacing: 0.1px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">ملت عشق - الیف شافاک - ارسلان فصیحی - ققنوس - 10</span></div></font></span></div> text/html 2019-02-09T08:38:51+01:00 alanaq.mihanblog.com ابوالفضل فضلی بیش از 300 عکس از آلانق http://alanaq.mihanblog.com/post/115 <div><a href="https://lenzor.com/afazli" target="_blank" title="عکس های روستای آلانق"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/452/1355877/Lenzor.jpg" alt="بیش از 300 عکس از آلانق"></div><div></div></font></a></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیش از 300 عکس از روستای آلانق که هر روز هم در حال افزایش است، می توانید از&nbsp;<b><a href="https://lenzor.com/afazli" target="_blank" title="عکس های روستای آلانق">لنزور</a>&nbsp;</b>ببینید و نظرات خودتون رو راجب عکس ها بنویسید.</font></div>